Ładuję...

JAKIE NARZĘDZIE POSIADASZ?

N°1  Czyszczenie
Zaleca się czyszczenie narzędzia po każdym użyciu. Jeśli narzędzie jest szczególnie zabrudzone lub zardzewiałe na skutek działania wilgoci, wyczyść je jak najszybciej.
FELCO 2  - Czyszczenie

Filmy nie zawsze pokazują wybrane narzędzie. Ale obsługa jest taka sama.

N°2  Demontaż
Zaleca się regularny demontaż narzędzia, lecz nie później, gdy się po raz pierwszy zatnie.
FELCO 2  - Demontaż

Filmy nie zawsze pokazują wybrane narzędzie. Ale obsługa jest taka sama.

N°3  Oliwienie
Po wyczyszczeniu zaleca się naoliwienie narzędzia, by je zabezpieczyć przed korozją. Olej pomoże także wyeliminować zakleszczenia.
FELCO 2  - Oliwienie

Filmy nie zawsze pokazują wybrane narzędzie. Ale obsługa jest taka sama.

N°4  Oliwienie
Po wyczyszczeniu zaleca się naoliwienie narzędzia, by je zabezpieczyć przed korozją. Olej pomoże także wyeliminować zakleszczenia.
FELCO 2  - Oliwienie

Filmy nie zawsze pokazują wybrane narzędzie. Ale obsługa jest taka sama.

N°5  Ostrzenie
Zaleca się ostrzenie narzędzia przynajmniej raz dziennie, ale jeśli czujesz, że nie tnie ono tak dobrze jak powinno, naostrz je bez zwłoki!
FELCO 2  - Ostrzenie

Filmy nie zawsze pokazują wybrane narzędzie. Ale obsługa jest taka sama.

N°6  Ostrzenie
Zaleca się ostrzenie narzędzia przynajmniej raz dziennie, ale jeśli czujesz, że nie tnie ono tak dobrze jak powinno, naostrz je bez zwłoki!
FELCO 2  - Ostrzenie

Filmy nie zawsze pokazują wybrane narzędzie. Ale obsługa jest taka sama.

N°7  Czyszczenie
Zaleca się czyszczenie narzędzia po każdym użyciu. Jeśli narzędzie jest szczególnie zabrudzone lub zardzewiałe na skutek działania wilgoci, wyczyść je jak najszybciej.
FELCO 2  - Czyszczenie

Filmy nie zawsze pokazują wybrane narzędzie. Ale obsługa jest taka sama.

N°8  Demontaż
Zaleca się regularny demontaż narzędzia, lecz nie później, gdy się po raz pierwszy zatnie.
FELCO 2  - Demontaż

Filmy nie zawsze pokazują wybrane narzędzie. Ale obsługa jest taka sama.