Loading...

WHICH TOOL DO YOU HAVE?

N°1  Zamjena protunoža-nakovnja
Kada se nož i protunož-nakovanj više ne križaju, ili kada je protunož-nakovanj teško oštećen, preporučljivo je da ga promjenite.
FELCO 2  - Zamjena protunoža-nakovnja

The videos do not necessarily show the chosen tool. But the handling is the same.

N°2  Zamjena noža
Kada se nož i protunož-nakovanj više ne križaju, ili kada je nož teško oštećen, preporučljivo je da ga promjenite. Regulirajte rad noža i protunoža-nakovnja tako što ćete podesiti zatezanje navrtke. Nož treba da se trlja o protunož-nakovanj preko 2/3 svo
FELCO 2  - Zamjena noža

The videos do not necessarily show the chosen tool. But the handling is the same.

N°3  Zamjena noža
Kada se nož i protunož-nakovanj više ne križaju, ili kada je nož teško oštećen, preporučljivo je da ga promjenite. Regulišite rad sečiva i sečiva-nakovnja tako što ćete podesiti zatezanje navrtke. Sečivo treba da se trlja o sečivo-nakovanj preko 2/3 svoj
FELCO 2  - Zamjena noža

The videos do not necessarily show the chosen tool. But the handling is the same.

N°4  Zamjena plastičnih obloga za ručice
Ako su obloge teško oštećene, možete da ih zamjenite. Potopite obloge na 2 min. u zavrelu vodu - preporučeno ljepilo: Loctite 415.
FELCO 2  - Zamjena plastičnih obloga za ručice

The videos do not necessarily show the chosen tool. But the handling is the same.

N°5  Zamjena držača palca
Kada se držač palca ošteti ili olabavi prilikom korištenja, čak i nakon što se zavrtanj ponovo podesi, promjenite ga.
FELCO 2  - Zamjena držača palca

The videos do not necessarily show the chosen tool. But the handling is the same.

N°6  Zamjena protunoža-nakovnja
Kada se nož i protunož-nakovanj više ne križaju, ili kada je protunož-nakovanj teško oštećen, preporučljivo je da ga promjenite.
FELCO 2  - Zamjena protunoža-nakovnja

The videos do not necessarily show the chosen tool. But the handling is the same.

N°7  Zamjena plastičnih obloga za ručice
Ako su obloge teško oštećene, možete da ih zamjenite.
FELCO 2  - Zamjena plastičnih obloga za ručice

The videos do not necessarily show the chosen tool. But the handling is the same.

N°8  Zamjena amortizera
Kada se alat zatvori previše naglo u toku orezivanja, amortizeri treba da se promjene.
FELCO 2  - Zamjena amortizera

The videos do not necessarily show the chosen tool. But the handling is the same.