Bezig met laden...
Gebruiksvoorwaarden voor de website van FELCO SA

I) Inleiding

Wij bedanken u voor uw bezoek aan de website van FELCO SA (hierna FELCO) Rue des Mélèzes 4, CH-2206 Les Geneveys-sur-Coffrane en willen uw aandacht vragen voor de modaliteiten van de gebruiksvoorwaarden. Door deze website te raadplegen, gaat u stilzwijgend akkoord met deze voorwaarden.

FELCO beheert op exclusieve wijze de inhoud van haar officiële website felco.com (hierna naar verwezen als “algemene website”) en andere websites die haar toebehoren (bijvoorbeeld felco.eu of felco.ch). FELCO heeft toestemming verleend aan andere bedrijven, met name haar dochterondernemingen en verdelers, om de inhoud van bepaalde landspecifieke pagina’s te beheren (bijvoorbeeld felco.com/de_de of felco.com/be_nl, hierna “lokale inhoud”). Het feit dat de “lokale inhoud” van de FELCO-website informatie of inhoud bevat die wordt weergegeven op de “algemene website”, creëert op geen enkele manier een vorm van verantwoordelijkheid voor FELCO. Meer specifiek kan er geen aansprakelijkheid voor, garantie of toezegging door FELCO met betrekking tot de solvabiliteit of economische toestand van haar verdelers (met inbegrip van haar dochterondernemingen) worden afgeleid uit de ondersteuning of schijn van ondersteuning door FELCO aan haar verdelers (met inbegrip haar dochterondernemingen) of door de aanwezigheid van enige inhoud gerelateerd aan FELCO op de website die de “lokale inhoud” bevat.

De bedrijven die de “lokale inhoud” beheren, zijn afzonderlijke entiteiten van FELCO en zijn onderworpen aan de wetten van de betreffende landen.

II) Juridische kennisgevingen

Doel en inhoud van de website

Alle informatie alsook al het materiaal op de website worden uitsluitend weergegeven om algemene informatie over het bedrijf FELCO en haar verdelers te voorzien (met inbegrip van haar dochterondernemingen). FELCO behoudt zich het recht voor om op elk moment inhoud te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen voor welke reden dan ook zonder kennisgeving. Zij wijst elke verantwoordelijkheid af voor de gevolgen van dergelijke wijzigingen.

Bovendien kunnen, voor zover deze website informatie bevat over toekomstige ontwikkelingen, deze onderhevig zijn aan factoren waarover FELCO geen controle heeft. In dit geval kan het bedrijf niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele wijzigingen of het niet realiseren van deze ontwikkelingen.

FELCO behoudt zich het recht voor om op elk moment de juridische kennisgevingen van dit document te wijzigen. In het geval van verdere raadpleging, is het uw verantwoordelijkheid om te controleren op veranderingen in inhoud en gebruiksvoorwaarden.

Auteursrechten en intellectueel eigendom

Deze website en de daarop weergegeven informatie, gegevens of inhoud (in het bijzonder tekst, afbeeldingen, foto's, logo's, personages, video's, tekeningen, grafische afbeeldingen, symbolen, namen, productnamen, processen, technologieën en met inbegrip van het merk FELCO) worden beschermd door het auteursrecht (in het bijzonder door de LDA, de federale wetgeving inzake auteursrecht) en behoren toe aan FELCO.

Het FELCO-handelsmerk is beschermd in Zwitserland alsook in de landen waar FELCO-producten op de markt worden gebracht onder de Federal Tradentemark Protection Act (LPM) en het nationale recht inzake merken van de landen waar het FELCO-handelsmerk is geregistreerd, met inbegrip van relevante internationale conventies.

Het is u toegestaan om weergegeven documenten op de huidige website te raadplegen, te downloaden en te kopiëren maar uitsluitend voor persoonlijk gebruik of voor intern gebruik binnen een bedrijf. De verdelers (met inbegrip van de dochterondernemingen) van FELCO zijn eveneens bevoegd om elektronische kopieën van de gegevens op deze website te maken en deze voor hun klanten of hun netwerken af te drukken met het doel om FELCO-producten te promoten. Verdelers en dochterondernemingen moeten zich te allen tijde houden aan de instructies voor het gebruik van het FELCO-handelsmerk.

Geen enkele inhoud, gegevens of informatie van deze website mag voor enig ander doel worden gebruikt zonder eerst een licentie of gebruiksrecht te hebben verkregen dat naar behoren is bevestigd door FELCO.

FELCO kan te allen tijde het gebruik van informatie, gegevens of inhoud die op haar website is ontleend, verbieden aan een persoon of aan de website van een derde indien dergelijk gebruik waarschijnlijk schade toebrengt aan ofwel het bedrijf FELCO, haar klanten of aan het merk FELCO.

Websites van derden

Deze website kan mogelijk informatie of koppelingen bevatten naar websites van derden waarop het bedrijf FELCO geen invloed heeft. Het bedrijf FELCO kan daarom niet verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud of juistheid van deze websites en verwerpt elke verantwoordelijkheid voor de inhoud of juistheid van deze websites. U bent zelf verantwoordelijk wanneer u deze websites raadpleegt.

Gebruik van sociale media

U mag informatie, gegevens of de inhoud van de website felco.com delen, op voorwaarde dat u de gebruiksvoorwaarden van de website respecteert. We moedigen het gebruik van de knoppen voor het delen van onze website, aan. De gebruiksvoorwaarden van de sociale mediaplatforms zijn van toepassing wanneer u inhoud deelt. Zoek hun gebruiksvoorwaarden online en lees deze door. De inhoud die op de FELCO-website is gemarkeerd met deelknoppen kunt u gratis delen, maar u kunt geen betalingen ontvangen of doen alsof de gedeelde inhoud betalend was. Wijzig de gedeelde inhoud niet, wijzig of verwijder de logo’s of merknamen niet. Koppel FELCO-inhoud niet aan advertentie- of gesponsorde berichten: adverteer niet naast of boven gedeelde inhoud, voeg geen inhoud toe zodat u een financieel voordeel kunt behalen. Gebruik de FELCO-website niet voor commerciële doeleinden (verkoop), meer specifiek met betrekking tot andere merken, producten of diensten. Gebruik geen gedeelde inhoud die opmerkingen bevat die schadelijk zouden kunnen zijn voor de reputatie van het merk of het bedrijf van FELCO. Gebruik de gedeelde inhoud niet voor aanstootgevende of schadelijke doeleinden voor wie dan ook of voor politieke of illegale doeleinden.

De inhoud die u post of deelt in sociale netwerken in verband met de diensten en inhoud van de FELCO-website, kunnen wij zonder uw toestemming gebruiken, hosten, opslaan, wijzigen of modereren, met inbegrip van het verwijderen of het besluiten niet te publiceren. Als u inhoud post op de sociale netwerken van FELCO, doet u afstand van uw morele rechten, wat betekent dat we dit mogen gebruiken of wijzigen zonder u als auteur van de inhoud te identificeren.

Elektronische communicatie (e-mails)

Via de website heeft u de mogelijkheid om elektronisch te communiceren (via e-mail) met FELCO en haar werknemers. Het verzenden van dergelijke berichten (mails) gebeurt op eigen risico.

E-shop, alleen in de VS en Canada: de verkoop van alle FELCO-producten is onderworpen aan de algemene verkoopvoorwaarden die op de betreffende websites zijn gepubliceerd (www.felco.com/us_en, www.felco.com/ca_fr en www.felco.com/ca_EN) of gecommuniceerd per e-mail of op een andere manier door FELCO en/of PYGAR USA Inc. of PYGAR Sales Canada Ltd.

Garantie en verantwoordelijkheid

Hoewel FELCO alles in het werk stelt om de juistheid van de op haar website gepubliceerde informatie te waarborgen, kan FELCO echter niet instaan voor de volledigheid, geldigheid of relevantie hiervan. FELCO kan daarom niet verantwoordelijk worden gehouden voor de impliciete of expliciete inhoud van gepubliceerde informatie. In geen enkel geval vormen de afbeeldingen en informatie op deze website direct of indirect een contractuele aanbieding. FELCO behoudt zich het recht voor om op elk moment en zonder kennisgeving haar producten en diensten te wijzigen of te verbeteren. Bovendien kan FELCO niet aansprakelijk worden gesteld voor enige directe of indirecte schade of verlies als gevolg van het gebruik van de website of de onmogelijkheid om deze te raadplegen.

Deze uitsluiting van aansprakelijkheid is ook van toepassing op schade veroorzaakt door virussen of andere schadelijke programma's, met inbegrip van het verlies van gegevens. Het gebruik van deze website is geheel op uw eigen risico.

Aanbiedingen

Alle aanbiedingen van FELCO, zowel op de algemene website als op de websites die de “lokale inhoud” hosten, zijn niet bindend. Ze kunnen daarom niet van FELCO worden afgedwongen, die zich het recht voorbehoudt om op elk gewenst moment haar aanbiedingen te wijzigen en tijdelijk of permanent te verwijderen zonder kennisgeving.

Aanpassingen en originele versie

De huidige gebruiksvoorwaarden kunnen op elk moment worden gewijzigd.

In geval van interpretatieverschillen tussen de Franse en de Nederlandse versie, heeft alleen de Franse versie voorrang.

Toepasselijk recht en jurisdictie

In geval van geschillen is alleen het Zwitserse recht van toepassing. De partijen gaan ermee akkoord om geschillen uitsluitend aanhangig te maken bij de gewone rechtbanken van het kanton Neuchâtel in Zwitserland.