Bezig met laden...
21 Oct 2019

Old Vine Project

Old Vine Project: Leren snoeien in Zuid-Afrika voor het behoud van oude wijnstokken

FELCO is de trotse begeleider van het Old Vine Project (OVP) in Zuid-Afrika en draagt door middel van het aanleren van correct snoeien bij aan de bescherming en het behoud van oude wijnstokken.

In de wijngaarden over de hele wereld wordt de waarde van oude wijnstokken trots vermeld op het etiket van de fles. Oude wijngaarden en de wijnen die ze produceren worden gewaardeerd. Er is echter maar één land waar die vermelding gecertificeerd wordt door een nationale regelgevende instantie voor wijnen en dat is Zuid-Afrika.

De leden van het Old Vine Project kunnen nu een Certified Heritage Vineyards-zegel aanbrengen op flessen wijn die afkomstig zijn uit wijngaarden die 35 jaar of ouder zijn en tevens de aanplantingsdatum vermelden. Dit zegel garandeert de consument dat de wijnen authentiek zijn en de druiven aan de wijnstokken gekweekt worden volgens de OVP-wijnbouw en vinificatie richtlijnen.

Het OVP werd in 2016 geformaliseerd met een startkapitaal van de Rupert Foundation, hoewel de inspanning om oude wijnstokken in Zuid-Afrika te documenteren in 2002 door wijnbouwster Rosa Kruger op gang was gebracht. André Morgenthal, OVP-projectmanager, werkt sinds 2016 samen met Kruger om vooruitgang te boeken. Nu er meer aandacht voor het project is en de bewustwording groeit, worden er meer projecten gestart om de OVP-voetafdruk op te bouwen.

Enkele van de meest boeiende nieuwe wijnen in Zuid-Afrika zijn afkomstig van edele, oude wijnstokken, maar in het verleden ging die wijn verloren in grote anonieme tanks. Ook kregen de boeren weinig beloning voor de lage opbrengsten. Rosa Kruger vertelt: “... Wij zijn van mening dat oudere wijnstokken in wezen wijn produceren van een bepaalde kwaliteit en karakter die uniek verschilt van wijnen die van jongere wijnstokken gemaakt is. Oudere wijnstokken hebben, als gevolg van hun leeftijd, meer problemen met houtziekten en groeikracht dan jongere wijnstokken”, en voegt daaraan toe “Een zorgvuldige snoei en bepaalde principes moeten altijd worden gerespecteerd. Elke wijnstok is uniek anders en voor elke wijnstok met de individuele groeiomgeving en de problemen van die specifieke wijnstok worden geanalyseerd”.

Behoud door middel van training en opleiding

Zuid-Afrika heeft in totaal 3.505 hectare oude wijnstokken, dat is 4% van het totale oppervlak dat voor wijnbouw wordt gebruikt. Oudere wijngaarden produceren minder druiven wat leidt tot minder tonnage per hectare en uiteindelijk een lager rendement op investeringen. De mensen die voor de wijngaarden zorgen, vormen de basis van een goede wijn. Het talent en de vaardigheden van de snoeier bepalen de levensduur van de wijngaard.

In het algemeen zijn werknemers in de wijngaarden niet op de hoogte en zijn ze zich dus niet bewust van de speciale behoeften van oude wijnstokken die bij het snoeien in overweging genomen dienen te worden. Het is van essentieel belang een trainingsprogramma te starten om aan de snoeiers uit te leggen hoe ze oude wijnstokken kunnen respecteren door middel van hun aanpak en snoeimethoden. Het doel is om elke persoon die een oude wijnstok in de West-Kaap snoeit, binnen de komende 3 jaar te trainen.

FELCO is er trots op deel uit te maken van het OVP-beschermingsprogramma en in 2019 de eerste vier trainingssessies van de leden van het Old Vine Project te ondersteunen.

Rosa Kruger deelt het volgende inzicht: “Oude wijnstokken zijn een prachtige bron van kennis voor wetenschappelijk onderzoek om planten en het verouderingsproces van wijnstokken te leren begrijpen, vooral in deze uitdagende tijd van klimaatverandering.

Door het toepassen van duurzame wijnbouwmethoden, zoals het gebruik van virusvrij materiaal, het planten van verschillende cultivars, het planten in verschillende gebieden, het gebruik van correcte en effectieve snoeimethoden, kunnen we een cultuur van aanplant stimuleren om de veroudering van wijngaarden te bevorderen”, voegt Morgenthal toe.

Het doel van het project is om op lange termijn een kennisnetwerk te creëren dat een in- en uitstroom van informatie bevordert. In de loop van het jaar werden vier instructeurs opgeleid, die op hun beurt 60 deelnemershebben opgeleid. Deze deelnemers zullen op hun beurt de opgedane kennis over het snoeien van oude wijnstokken doorgeven aan het netwerk van de 60 OVP-leden.

Het is niet alleen de kennis en bijscholing van de mensen die een essentiële rol spelen maar ook de invloed die deze opleiding heeft op het verbeteren van het gevoel van eigenwaarde en zelfvertrouwen door middel van training en ontwikkeling van vaardigheden.

FELCO 2: een speciale verjaardagsserie

De FELCO 2 is FELCO's meest iconische snoeischaar. Sinds 1949, het jaar waarin het artikel werd gelanceerd, zijn er wereldwijd meer dan 16 miljoen stuks verkocht. Om het 70-jarig bestaan van FELCO te vieren, brengt FELCO een FELCO 2 Limited Series uit met een herdenkingsgeschenk. De verkoopopbrengst van deze gelimiteerde serie ondersteunt dit toonaangevende OVP-programma.