01 Aug 2019

Crop Trust

FELCO is er trots op een partnerschap aan te gaan met de Crop Trust en een onderzoek te ondersteunen dat gericht is op handhaving en beschikbaarheid op lange termijn van ‘s werelds enige internationale verzameling koffie.

De toekomst van de wereldwijde koffiesector is te vinden in Turrialba, Costa Rica, waar ongeveer 12.000 bomen met 11 verschillende koffiesoorten in stand worden gehouden door het centrum voor tropisch landbouwkundig onderzoek en hoger onderwijs (CATIE).

De afgelopen 70 jaar is de koffieverzameling bij CATIE zeer belangrijk geweest voor de koffiesector, met name in Centraal-Amerika, waar alle roestbestendige koffievarianten kunnen worden herleid naar deze genenbank van tien hectaren. Helaas is de koffieverzameling van CATIE nu in gevaar vanwege de veroudering van bomen, onvoldoende financiering en het ontbreken van een back-up systeem.

Om de vele bedreigingen aan te pakken waarmee deze verzameling bomen te maken heeft, gaat de Crop Trust met de steun van FELCO een onafhankelijk diepgaand onderzoek leiden, dat CATIE een duidelijk inzicht zal bieden in de inspanningen die zij moet verrichten om te (blijven) voldoen aan de internationale standaarden ter behoud van hun soorten koffiebomen.

Het onderzoek zal een uitgebreide beoordeling omvatten van de diversiteit van de koffieverzameling van CATIE. Alle aspecten worden onderzocht, van de leeftijd van de bomen tot veilige vermenigvuldigingsmethoden en afgelopen en mogelijk toekomstige niveaus van de vraag van de koffiesector naar elk type. De resultaten worden gebruikt voor het doen van urgente aanbevelingen voor begrote acties om het behoud en de beschikbaarheid van de verzameling op de lange termijn te kunnen garanderen.

Net zoals de iconische FELCO 2 viert de koffieverzameling van CATIE dit jaar zijn 70e verjaardag en wij willen hen helpen de diversiteit voor de komende 700 jaar te waarborgen,” zei Marie Haga, Executive Director van de Crop Trust.

"Wij zijn verheugd dat een bedrijf als FELCO bereid is het voortouw te nemen in de ondersteuning van dit cruciale onderzoek en wij hopen dat anderen hun voorbeeld zullen volgen,” voegde zij hieraan toe. “Die kop koffie waar miljoenen van ons over de hele wereld elke dag van genieten, is afhankelijk van die steun."

De Crop Trust en de wereldwijde conserveringsstrategie voor genetische koffiebronnen

De Crop Trust is een internationale organisatie die zich bezighoudt met het ondersteunen van de diversiteit van gewassen in genenbanken, nu en voor altijd. Door middel van investeringsinkomen, gegenereerd door zijn dotatiefonds, biedt de trust ondersteuning aan internationale, regionale en nationale genenbanken en de wereldwijde back-up voorziening, de Svalbard Global Seed Vault. De wereldwijde beschermheer van de Crop Trust is Zijne Koninklijke Hoogheid, de prins van Wales. www.croptrust.org

Het diepgaande onderzoek dat door FELCO wordt gefinancierd is de eerste concrete stap ter implementatie van de Global Conservation Strategy for Coffee Genetic Resources. Deze strategie, die is ontwikkeld door de Crop Trust in samenwerking met World Coffee Research (WCR), identificeert vier genenbanken als de voornaamste bewaarders van de diversiteit van koffie over de hele wereld. Drie van deze genenbanken bevinden zich in Afrika, namelijk in Ivoorkust en Ethiopië en op Madagaskar. De vierde is de internationale koffieverzameling van CATIE. Deze vier worden gezamenlijk aangeduid als de “oorspronkelijke verzamelingen”.

Het diepgaande onderzoek van de Crop Trust / FELCO is de eerste stap tot een, naar verwachting, wereldwijde samenwerking waarvan iedereen die betrokken is bij de koffiesector zal profiteren. Zonder toegang tot diversiteit in koffie zal de sector niet kunnen voldoen aan de toenemende wereldwijde vraag naar koffie. En uiteindelijk, wanneer deze diversiteit niet wordt gehandhaafd, zal dat op de lange termijn gevolgen hebben voor de tientallen miljoenen mensen in Latijns-Amerika, Afrika en Azië die voor hun levensonderhoud afhankelijk zijn van koffie,” aldus Jennifer “Vern” Long, CEO van WCR, een non-profit onderzoeks- en ontwikkelingsprogramma waarin de wereldwijde koffiesector samenwerkt.

FELCO 2 - een speciale verjaardagsserie

De meest iconische snoeischaar van FELCO is de FELCO 2. Sinds 1949, het jaar van de introductie, werden hier wereldwijd meer dan 16 miljoen exemplaren van verkocht. Om zijn 70e verjaardag te vieren lanceert FELCO een beperkte oplage van de FELCO 2; de opbrengsten van de verkoop worden aangewend om te helpen bij het financieren van het diepgaande onderzoek van de Crop Trust / FELCO.