Φόρτωση...

Κοντά στους πελάτες

Με τη δημιουργία ενός ευρύτατου δικτύου διανομής, η FELCO σκοπεύει να θέσει στη διάθεση των πελατών επαγγελματίες αντιπροσώπους σε κάθε σημείο του πλανήτη. Με τη βοήθεια των σύγχρονων μέσων επικοινωνίας και υποστήριξη από το κεντρικό τμήμα μάρκετινγκ, το δίκτυο πωλήσεων μπορεί να προωθήσει με άκρα επαγγελματικότητα τα προϊόντα και να διατηρεί στενές σχέσεις με τους πελάτες.

Χάρη σε μακροχρόνιες συνεργασίες με το δίκτυο πωλητών, οι πελάτες λαμβάνουν χρήσιμες πληροφορίες από έμπειρους πωλητές και έχουν στην διάθεση τους σε σύντομο διάστημα νέα προϊόντα.

Το δίκτυο πωλήσεων είναι μέρος της μεγάλης οικογένειας της FELCO, το οποίο μοιράζεται την ίδια ακριβώς επιθυμία για πλήρη ικανοποίηση των πελατών.

Η FELCO θέλει να εγκαταστήσει και να διατηρήσει δίκτυα πωλήσεων που να έχουν ισχυρή παρουσία σε κάθε περιοχή, καθώς και να έχει παρουσία σε εθνικές και διεθνείς εκθέσεις. Σεμινάρια επιμόρφωσης σχετικά με τεχνικά θέματα και θέματα εμπορικής φύσης οργανώνονται έχοντας ως στόχο την παρουσία της εταιρίας παντού.

Το Προσωπικό

Η FELCO δεν θα ήταν αυτό που σήμερα είναι χωρίς τη συμβολή του προσωπικού της. Από την έρευνα μέχρι και την τελική συσκευασία, από την συναρμολόγηση μέχρι τη λείανση, από τη θερμική επεξεργασία μέχρι το τμήμα διάθεσης και μάρκετινγκ, κάθε υπάλληλος συμμετέχει στη συνεχή δέσμευσή μας για άρτια διαδικασία σε όλη την πορεία της παραγωγής και διάθεσης των προϊόντων μας.

Το προσωπικό της FELCO, που προέρχεται από 14 χώρες, διαθέτει αξιοσημείωτη τεχνογνωσία και αφιερώνει όλη του την ενέργεια στην κατασκευή προϊόντων που είναι γνωστά παγκοσμίως. Αυτή η πολιτισμική διαφοροποίηση είναι συγκριτικό πλεονέκτημα όταν κάποιος δραστηριοποιείται σε διαφορετικού τύπου αγορές.

Με τη χαρακτηριστική της ευαισθησία σε κοινωνικά ζητήματα, η FELCO έχει στις τάξεις του προσωπικού της και άτομα με ειδικές ανάγκες.

Εξυπηρέτηση Πελατών

Το σύνολο των εργαλείων μπορεί να επισκευαστεί, εξαιτίας της ύπαρξης πλήρους γκάμας ανταλλακτικών.

Κάθε θέμα τεχνικής φύσης ή σχετιζόμενο με προϊόντα μπορεί γρήγορα να λυθεί από το παγκόσμιο δίκτυο πωλητών μας.

Η FELCO έχει επενδύσει πολύ στην εκπαίδευση του δικτύου πωλητών της, με σκοπό την κάλυψη των απαιτήσεων της αγοράς και την ενημέρωση των τελικών χρηστών με επαγγελματικό τρόπο.

Η τεκμηρίωση των προϊόντων έχει σχεδιαστεί με τρόπο τέτοιο ώστε να παρέχει συμβουλές για τη συντήρηση και τις επισκευές στους τελικούς χρήστες.

Τα εξαρτήματα της FELCO βοηθούν τους τελικούς χρήστες να συντηρούν τα εργαλεία τους με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Το δίκτυο διανομής μπορεί να ανταποκριθεί σε αιτήματα μέσα σε διάστημα 24 ωρών. Επίσης παρέχει άμεση τεχνική υποστήριξη.

Για τα τροφοδοτούμενα εργαλεία, η FELCO έχει συστήσει ένα εξειδικευμένο δίκτυο κέντρων συντήρησης, άρτια εκπαιδευμένο από το προσωπικό της, με σκοπό να τα συντηρεί και να τα επιδιορθώνει, παρέχοντας επίσης συμβουλές στους τελικούς χρήστες.

Παγκόσμιο δίκτυο διανομής

Χάρη σε μακροχρόνιες και επιτυχημένες εμπορικές συνεργασίες με αποκλειστικούς εισαγωγείς, η FELCO κατάφερε να χτίσει ένα παγκόσμιο δίκτυο διάθεσης, γεγονός που τη φέρνει πιο κοντά στους τελικούς χρήστες.

Η οντότητα της FELCO συγκεντρώνει πολλούς τοπικούς εισαγωγείς, όπως είναι η FELCO Ελβετίας και οι 7 θυγατρικές: FELCO Γαλλίας, FELCO Μπενελούξ, FELCO Αυστραλίας, FELCO Αφρικής, FELCO Γερμανίας, FELCO ΗΠΑ και FELCO Καναδά (PYGAR).