Φόρτωση...
06 May 2019

Το FELCO 32 εξελίσσεται

Με σταθερή έμφαση στη βελτίωση της ποιότητας τόσο των προϊόντων όσο και των υπηρεσιών της, η FELCO αποφάσισε να πραγματοποιήσει σημαντικές τροποποιήσεις στα ψαλίδια κλαδέματος FELCO 32 που θα εκσυγχρονίσουν το σχέδιο της λεπίδας.

Για την κατασκευή της λεπίδας FELCO 32 εφαρμόστηκε διαδικασία σφυρηλάτησης. Από το 2019, η νέα λεπίδα για τα ψαλίδια κλαδέματος FELCO 32 θα είναι τυπωτή (stamped) ακριβώς όπως οι λεπίδες σε όλα τα άλλα ψαλίδια κλαδέματος FELCO που κυκλοφορούν παγκοσμίως. Κατ' αυτόν τον τρόπο, η FELCO θα χρησιμοποιεί μια δοκιμασμένη και απόλυτα ελεγχόμενη μέθοδο κατασκευής και, παράλληλα, θα διατηρεί τις τεχνικές ιδιότητες του προϊόντος.

Το σχέδιο του FELCO 32 θα τροποποιηθεί ελαφρά, καθώς τα πλευρικά κοιλώματα στη λεπίδα FELCO 32 πρόκειται να αφαιρεθούν και η νέα λεπίδα FELCO 32 θα έχει λείες πλευρικές επιφάνειες όπως όλες οι λεπίδες FELCO. Και οι δυο λεπίδες είναι πλήρως συμβατές με τα εργαλεία FELCO 32.