Indlæser...


FELCO GARANTI

Garantier på manuelle værktøjer og tilbehør

Nærværende garantibetingelser gælder for sortimentet med manuelle værktøjer. FELCO garanterer, at produktet ikke har materialefejl eller produktionsfejl i fireogtyve (24) måneder efter købsdatoen, under forbehold af de anførte betingelser og begrænsninger nedenfor.

Der findes undtagelser fra garantien i forhold til elementernes type:

Livsgaranti

Alle elementer i formstøbt aluminium er dækket af en garanti på livstid.

Undtagelser:

 • Den skridsikre beklædning på håndtag i aluminium er ikke indbefattet i denne garanti
 • Ambolten 231/4 i formstøbt aluminium anses for at være en forbrugsartikel

Lommeknivene FELCO 500, 501, 502, 503, 504, 505 og 506 er dækket af en livsgaranti, det samme gælder podeknivene og beskæreknivene 3.90 10, 3.90 20, 3.90 40, 3.90 50, 3.90 60 og 3.91 10.

Forbrugsartikler

Alle elementer såsom klinge, underklinge, ambolt, støddæmpere og fjedre anses for at være forbrugsartikler.

Garantien er desuden ikke gældende under forbehold af følgende betingelser og begrænsninger:

 • i tilfælde af en unormal, upassende eller ikke overensstemmende anvendelse af produktet, i tilfælde af en dårlig behandling, et indgreb på produktet, en ukorrekt opbevaring eller transport;
 • i tilfælde af en manglende vedligeholdelse og eftersyn i overensstemmelse med anvisningerne beskrevet i brugsvejledningen;
 • i tilfælde af ukorrekt indgreb, reparation eller vedligeholdelse, herunder også i tilfælde af anvendelse af ikke oprindelige reservedele eller tilbehør;
 • i tilfælde af korrosion af produktets dele i metal på grund af en forkert anvendelse, manglende vedligeholdelse, udsættelse for fugt eller kemiske eller korroderende stoffer;
 • i tilfælde af anvendelse af reservedele eller tilbehør af en anden oprindelse eller hvis det solgte produkt er blevet omdannet eller ændret;
 • i tilfælde af en hel eller delvis ødelæggelse af produkt, som ikke skyldes en fejl, eller i tilfælde af skader på grund af en ulykke, en naturkatastrofe eller en ildebrand.

Stéphane Marie Special Edition: FELCO garanterer den endelige køber, at Stéphane Marie Special Edition beskæresakse er fri for materiale- og fabrikationsfejl på købstidspunktet på følgende betingelser og med følgende begrænsninger: med undtagelse af knive, modknive, fjedre og andre sliddele, for hvilke enhver garanti er udelukket. Da der er tale om en ny teknologi, hvis anvendelse og beskyttelse kræver særlig omhu, og som er et af dens unikke kendetegn, er UV-tryksbelægningen også udelukket fra enhver form for garanti.

FELCO forpligter sig til efter eget skøn at reparere eller udskifte det fejlbehæftede produkt eller de nødvendige reservedele for at korrigere materialefejlen eller produktionsfejlen, hvis FELCO accepterer fejlen efter inspektion, og efter præsentation af en kopi af købsfakturaen. Reparationen eller udskiftningen af det fejlbehæftede produkt eller reservedele afbryder ikke og får ikke garantiperioden til at starte forfra. Køberen skal varetage udgifterne i forbindelse med fremsendelse.

FELCO POWER BLADE SERIES® Manufacturer Warranty Clause

FELCO manufacturer’s warranty

FELCO SA (hereinafter FELCO) agrees to repair FELCO products (tools, battery, charger and power pack) during the applicable warranty period on the terms and conditions defined in this warranty agreement.

Tool warranty

Product/Tool FELCO Power Blade Series® 802, 802G, 812 or 822
Type of warranty Standard/Pruning warranty
Warranty period 12 months from the date of purchase of the tool
Warranty extension 12 months + 12 months (up to two extensions of 12 months each)
Conditions for extension Conditions for extensionProduct serviced at least once during the previous 12-month period
Normal use of the tool FELCO Power Blade Series® 802, 802G and 812: 800,000 cuts per year
FELCO Power Blade Series® 822: 400,000 cuts per year
FELCO Power Blade Series® 802, 802G, 812 and 822: maximum of 3% of cut blockage*
Products not covered by this warranty Batteries, charger and power pack
Warranty region Worldwide validity
Pruning warranty region Switzerland, France, Germany, Spain, Italy, Portugal, Belgium, Holland, Slovakia, Czech Republic, South Africa

*Cut Blockage: When a tool locks up due to the blade stuck in hard or excessively large diameter wood.

Batteries, Charger and Power Pack Warranty

Products covered FELCO battery 880/195 (serial number 18DB00001 and above) and 880/194 (serial number 18CB08700 and above)
FELCO charger 880/290.NS
FELCO Power Pack 882-NP
Type of warranty Standard
Warranty period 24 months from the date of purchase of the product
Normal use Batteries: 200 recharges per year
Products not covered by this warranty FELCO Power Blade Series 802, 802G, 812 and 822 Tools
Warranty region Worldwide validity

Scope and conditions of warranty

Warranty defects. FELCO guarantees to the end purchaser that the product at the time of purchase is free from material and workmanship defects (hereinafter called “Defects”), subject to the terms and conditions and restrictions of this warranty.

Tool warranty period. FELCO guarantees that the product is free from Defects for twelve (12) months following the date of purchase of the tool. Any Defects in the blades, counter-blades or parts supplied in the maintenance kit shall be covered by the warranty, providing the tool is used normally. The warranty period is limited to twelve (12) months. No claim may be made after that time. The buyer shall report the Defect within twelve (12) months of the date of purchase and provide a copy of the purchase invoice.

Extension of tool warranty. The Tool warranty period may be extended twice by twelve (12) months, providing the tool is serviced at least once by an authorised FELCO repairer or reseller during the previous warranty period or twelve (12) month extension period. Warranty extension does not apply to blades or counter-blades, these are considered consumable products. Servicing and maintenance must be carried out in accordance with the instructions in the tool operating manual. The costs of servicing and maintenance shall be paid by the buyer.

Battery, Charger and Power Pack Warranty Period. FELCO guarantees that the products are free from Defects for twenty-four (24) months following the date of purchase of the product. The warranty period is limited to twenty-four (24) months. No claim may be made after that time. The buyer shall report the Defect within twenty-four (24) months of the date of purchase and provide a copy of the purchase invoice.

Cover offered by the warranty. FELCO agrees that it shall, at its discretion, repair or replace the defective product or parts necessary to remedy the material or workmanship Defects if the Defects are accepted by FELCO after inspection. Repair or replacement of the defective product or parts shall not interrupt or cause a new warranty period or extension of warranty to apply to the product or parts replaced. The warranty shall cover the labour costs incurred to repair the product or replace defective parts. Travel and transport costs shall be paid by the buyer. No reduction or refund of the purchase price of the product may be claimed.

Pruning warranty. The pruning warranty is available only in the region defined restrictively in the Tool Warranty section and during the Tool Warranty period, including its extension. If the Tool cannot be repaired within 48 hours of delivery of the defective Tool, FELCO shall use its best efforts to make a replacement tool available to the end purchaser for use during the repair within that 48-hour period. The 48-hour time limit shall apply outside public holidays and weekends. FELCO shall endeavour to make available a tool similar in functional terms to the one purchased, subject to availability. The end purchaser undertakes to return the replacement tool in good condition upon receipt of the repaired Tool.

Limitation and exclusion of warranty. This manufacturer’s warranty shall not apply:

 • in the event of abnormal, inappropriate or non-compliant use of the product, improper treatment, work on the product, improper transport or storage;
 • in the event of failure to maintain and service in accordance with the instructions described in the product’s user manual;
 • in the event of incorrect intervention, repair or maintenance, including the use of non-original parts or accessories;
 • in the event of corrosion of the metal parts of the product resulting from improper use, lack of maintenance, exposure to moisture or chemical or corrosive substances;
 • in the event of the use of parts or accessories of another origin or when the product sold has been processed or modified;
 • for the battery, if the number of recharges exceeds 600, if the charging and operating temperatures are not observed or if the battery is deeply discharged;
 • in the event of total or partial destruction of the product that is not due to a Defect or in the event of damage resulting from an accident, natural disaster or fire;
 • in the event of loss or damage to the tool software or information collected by the tool, including third-party applications, viruses, bugs, malware or other interference;
 • in case of force majeure.

FELCO cannot be held liable for any direct or indirect, material or immaterial damage or loss, loss of profits or the like of any kind whatsoever, resulting from the use or unavailability of the product.

Applicable law and jurisdiction. This warranty shall be governed exclusively by Swiss law. Any dispute shall be brought exclusively before the ordinary courts of the Canton of Neuchâtel, Switzerland. The language of the proceedings and the exchange between FELCO and the buyer shall be French.

This contractual warranty shall not affect the seller’s legal warranty obligations under applicable legislation. FELCO power tools are intended for professionals. Consumers may claim extended warranty rights against the seller in their country of residence; this warranty does not purport to affect such rights.

The warranty on your product will be activated when the sale is registered with FELCO. That process may be carried out by your reseller at the time of purchase.

Download FPBS Warranty PDF