Indlæser...

Tæt på kunden

Ved at opbygge et stort distributions netværk, har FELCO formået at få lokale professionelle repræsentanter over hele kloden. Med hjælp fra moderne kommunikations metoder og centraliseret support støtte, er salgs netværket ideelt placeret for professionelt promotion af produkterne og det tætte forhold mellem kunde og FELCO er bibeholdt.

Fordi distributions netværket og FELCO har et langt og godt partnerskab, er kunderne sikret relevant og korrekt information fra erfarne mennesker. En yderligere gevinst er en hurtig distribution af nye produkter.

Distributions netværket er en integreret del af FELCO familien, og deler det samme ønske om en stor kundetilfredshed.

FELCO er fast besluttet på at etablere og opretholde et salgs netværk med en stærk tilknytning til "marken" såvel som til internationale og nationale udstillinger og messer. På verdensplan er tekniske og kommericielle seminarer afholdt med dette for øje.

Personalet

FELCO ville ikke være hvad det er i dag uden personalet. Fra idé til virkelighed, fra maskine til hånd, fra varmebehandling til ekspedition og marketing, hver og én ansat er direkte indvolveret i kravet om den perfekte vare gennem hele processen.

Med repræsentanter i 14 lande, er FELCO's know-how meget bred, og FELCO er meget stolte over at der findes brugere af vore sakse over hele verden. De kulturelle forskelle vore sakse skal leve op til, stiller store krav.

FELCO har valgt social ansvarlighed, flere medarbejdere med handicaps er ansat hos FELCO.

Kunde service

Alle værktøjer kan repareres, i det der findes reservedele til alt.

Vort verdensomspændende netværk kan hurtigt levere alle tekniske eller produkt relaterede dele.

FELCO gør meget ud af at uddanne salgs netværket, for at sikre markedets forventninger bliver indfriet, og at slut brugeren får den bedste professionelle vejledning.

Produkt dokumentation er udgivet for at forsyne slut brugeren med materiale, så det er let tilgængeligt at vedligeholde og reparere.

FELCO tilbehørs assistent hjælper slut brugeren til vedligeholdelse af værktøjer.

Distributions netværket kan hurtigt rekvirere dele. Og med det samme give teknisk assistance.

FELCO personale har trænet et netværk af vedligeholdelses centre til at servicerer og reparere drevne værktøjer og guide slut brugere.

Et verdensomspændende salgs netværk

Med et langvarigt og succesfyldt forhold til eksklusive importørerer, har det været muligt for FELCO at opbygge et verdensomspændende distributions netværk som bringer FELCO nærmere til brugeren.

FELCO forretningsenheden består af adskillige regionale importører: FELCO Schweiz og 7 datterselskaber: FELCO Frankrig, FELCO Benelux, FELCO Australien, FELCO Afrika, FELCO Tyskland, FELCO USA og FELCO Canada (Pygar).